365bet测速app

站内搜索

  • 搜 索:
  • 关键词:

 

救助对象

 

 

  1、自身无力解决食宿;

 

  2、无亲友投靠;

 

  3、不享受城市最低生活保障或者农村五保供养;

 

  4、正在城市流浪乞讨度日的人员;

 

  虽有流浪乞讨行为,但不具备前款规定情形的,不属于救助对象。